Can't stop the music

Absolutnie zmyślona biografia autorów hitu "YMCA". Zły scenariusz, złe aktorstwo, absurdalny montaż i bombastyczna muzyka Village People tworzą wybuchową mieszankę. Seks, narkotyki i rock and roll w różowych barwach końca lat siedemdziesiątych. Ciarki wstydu gwarantowane!